DIJ Digital

Dedicated Digital Development Teams

DevOps deel 2: Release & Deployment

In deze serie blogposts neemt DevOps engineer Jeroen Schouten je mee hoe wij bij DIJ DevOps geïmplementeerd hebben. Hij doet dit aan de hand van concrete voorbeelden.

Event Storming, wat is het en wat zijn de voordelen.

Met Event Storming wordt de scope van een project bepaald. Dit doe je samen met alle betrokken stakeholders die hun belangen vertegenwoordigen. Als dit inzichtelijk is kan je een goed aanvalsplan bedenken voor het project.

DevOps deel 1: Tien-minuten build

In deze blogpost lees je hoe wij bij DIJ gebruik maken van het 10-minute build principe voor al onze projecten. Het voordeel hiervan is dus dat we te allen tijde controleren en detecteren of de software nog naar behoren werkt.

The principles of decoupling

De  applicaties waar je aan werkt worden bij elke sprint steeds een beetje groter en complexer. Naarmate de codebase groeit kom je steeds vaker pijnpunten tegen. De architectuur van je code sluit niet goed aan bij de toekomstwensen van de applicatie. Komt je dat bekend voor? Ons wel! Scrum is een werkwijze die zich goed leent voor veranderende requirements. Logisch

3 daagse react training

Om betere code te kunnen schrijven met React.js hebben wij een 3-daagse training gevolgd. In deze blog vertel ik over de inhoud van de training en hoe dit mij een betere developer heeft gemaakt. Dag 1: Advanced features van React. Dag 2: React internals. Dag 3: React i.c.m. Next.js.