Smulweb.nl is een populaire website met allerlei smakelijke recepten. Dus als je lekker wil koken: ga daar eens kijken. Smulweb kwam bij ons met de vraag: 'Het platform is 20 jaar oud, kunnen jullie eens kijken hoe we kunnen zorgen voor een stabiel, schaalbaar en veilig platform zodat we de komende jaren vooruit kunnen en kunnen blijven doorbouwen?'

In de loop der jaren is er door verschillende partijen gewerkt aan het platform waardoor het een wirwar is geworden. Daardoor verloopt doorontwikkelen nu stroperig en duiken er security risico’s op. Ook is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de SEO positie en laat de borging hiervan te wensen over.

Hoogste tijd dus om daar wat aan te doen, maar hoe pak je dat aan?


Onze oplossing in het kort

Ons doel is om stap voor stap het oude platform te vervangen door een nieuw platform. We willen pertinent niet met een big-bang live, maar juist zo snel mogelijk het nieuwe platform parallel laten draaien aan het oude platform. Zo maken we de migratie behapbaar en kunnen we stap voor stap verbetering toevoegen.

Vervolgens zetten we een soort verkeersregelaar voor beide platforms, waarbij we kunnen regelen welke pagina of functie via het oude of nieuwe platform wordt geladen. En daar merkt de eindgebruiker helemaal niks van.

Op die manier zijn we in staat om stap voor stap steeds meer functionaliteit over te hevelen naar het nieuwe platform. Daarnaast stelt het nieuwe platform Smulweb in staat om sneller en veiliger nieuwe features live te zetten. Het platform is voor de komende jaren weer goed onderhoudbaar en perfect schaalbaar.

Digital Development Team

Om dit project tot een goed einde te brengen hebben we een team samengesteld wat als digitaal verlengstuk van Smulweb fungeert. Bij DIJ krijg je namelijk je eigen Digital Development Team tot je beschikking, waarbij de lijnen kort zijn en je altijd snel kan schakelen met je eigen product owner en het development team.

In een continu ritme levert dit team elke twee weken, samen met Smulweb, een klein stukje werkende software op. Zo houden we gezamenlijk grip en controle gedurende het hele proces.

Platform neerzetten

Stap 1 - Pijnpunten in kaart brengen
Om goed doordacht de contouren van het nieuwe platform neer te zetten zijn we eerst dieper in de huidige pijnpunten gedoken. Waarom is het platform een wirwar geworden? Tegen welke praktische problemen loopt Smulweb aan?

Stap 2 - Doorgronden van het huidige platform
Vervolgens zijn we begonnen met het onderzoeken en doorgronden van het huidige platform. We kijken daarbij goed naar wat er al staat en onderzoeken wat we kunnen hergebruiken. Ook proberen we te achterhalen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en waarom het platform dus is opgezet op de manier waarop het is opgezet?

Stap 3 - Oplossingen bedenken
Smulweb heeft te maken met piekbelastingen. Je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld de decembermaand bij uitstek een maand is waarin veel mensen opzoek zijn naar lekkere recepten om te koken. Voor smulweb is dit dus echt spitsuur met grote aantallen bezoekers op het platform.

Daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een schaalbare infrastructuur die automatisch kan op- en afschalen. Dit hebben we gedaan in de public cloud, namelijk op Amazon Web Services. Uiteindelijk hebben we hiermee de kosten verlaagd en de bereikbaarheid van het platform verhoogd.

Ok, en dan?

Samen met Smulweb hebben we alle problemen en wensen in kaart gebracht, prioriteiten bepaald en een roadmap opgesteld. Dit biedt een globale planning en pad richting het einde van de migratie.

Na de oplevering van elke sprint kunnen we direct terugkoppelen naar deze roadmap om te determineren of we nog op koers liggen voor wat betreft budget en deadline. En zo gaan we stap voor stap verbetering toevoegen, totdat we alle functionaliteiten hebben overgezet. Dan kan als het ware het oude platform uit.

Wat is het resultaat?

Het nieuwe platform voldoet aan alle nieuwe standaarden en biedt de mogelijkheid tot snel updaten.

Daarnaast was het oude platform niet voorzien van geautomatiseerde tests, waardoor bij een aanpassing in het platform niet kon worden gewaarborgd dat alles nog functioneerde. Het nieuwe platform is volledig voorzien van deze geautomatiseerde tests, zodat we bij elke wijziging in de toekomst geautomatiseerd kunnen controleren of alles nog werkt. Dit scheelt enorm veel handmatig werk en bespaart dus veel tijd.

Verder biedt het nieuwe platform de mogelijkheid om bij weinig verkeer de infrastructuur af te schalen en bij piekmomenten op te schalen. Hierdoor hebben we een kostenbesparing kunnen doorvoeren.

We hebben met dit traject een belangrijkste stap kunnen maken in de kwaliteit, veiligheid en stabiliteit van Smulweb en kunnen de volgende 20 jaar doorontwikkelen op een sterk schaalbaar fundament.

Wil je meer weten? Mail me gerust of meld je aan voor ons Digitale Spreekuur!

Geschreven door: Sven Haveman

Vrijblijvend uitdokteren waar jouw digitale kansen liggen?

Check ons digitale spreekuur!

Wij zijn altijd op zoek naar getalenteerde vakgenoten!

Bekijk onze vacatures