Moeite met het bepalen in welke richting jij je bedrijfssoftware wil ontwikkelen?

Daar kan een Event Storming workshop goed bij helpen. Het is een laagdrempelige manier om alle betrokken partijen, stakeholders, zowel technisch als non-technisch met elkaar te verbinden van een gekozen bedrijfsdomein.

Hierdoor krijg je een compleet beeld waaruit je concrete acties kan halen voor het ontwikkelen van je digitale landschap. Door alle stakeholders erbij te betrekken creëer je draagvlak en worden de verwachtingen / requirements voor alle partijen duidelijk.

Wat is Event Storming?

Event Storming is een methode in workshop vorm waar technische (developers) en non-technische (product owner, klant, sales, …) stakeholders betrokken worden. Hierdoor krijg je een 360-scope van het domein / project. Alle perspectieven, die betrokken zijn bij het project, worden op deze manier geborgd.

Wanneer gebruik je Event Storming?

Het meest voor de hand liggende moment om Event Storming te gebruiken, is aan het begin van een project, zodat het team kan beginnen met een gemeenschappelijk begrip van het domeinmodel.

Voorbeelden van dergelijke projecten zijn:

  • Bestaande legacy software optimaliseren
  • Complexe processen analyseren
  • In kaart brengen van een nieuw bedrijfsdomein
  • Bestaande bedrijfsprocessen inventariseren voor mogelijke optimalisatie

Hoe werkt het?

De workshop begint met het uitleggen van de regels en een klein fictief voorbeeld zodat iedereen weet wat de bedoeling is. Vervolgens kaderen we het te bespreken domein door de domeinexperts. Om daarna doelen aan de workshop te hangen. Als dit voor iedereen duidelijk is kan men beginnen met het in kaart brengen van events.

Stap 1 - Events in kaart brengen.

Gestart wordt er met het in kaart brengen van alle relevante events (gebeurtenissen) binnen het domein. Alle stakeholders denken mee, zodat alle verschillende invalshoeken bekeken worden. Iedereen schrijft de events op post-its en plakt deze op een groot oppervlak, die als tijdlijn fungeert.

Stap 2 - Events rangschikken

Vervolgens worden de events geclusterd en op chronologische volgorde gehangen en de dubbelingen verwijdert. Dit forceert je om de events concreet te maken zodat verschillende  interpretatie niet mogelijk is.

Zo wordt er ruis in de communicatie weggenomen en duidelijkheid verschaft over alle definities en handelingen.

Stap 3 - Systemen

Het in kaart brengen van de afhankelijkheden van het domein proces, doen we door systemen die bij de events horen toe te voegen aan het project. De domeinexpert beschikt over de kennis en is dus leidend in deze stap. Hierdoor wordt duidelijk wat de requirements zijn.

Een systeem is een externe factor waar het proces van afhankelijk is. Een systeem kan een opdracht verwerken volgens bedrijfsregels en logica en hiermee één of meer events tot gevolg hebben.

Een systeem kan bijvoorbeeld een externe partij, een applicatie, een interne afdeling of een persoon zijn. Door deze systemen te benoemen brengen we de afhankelijkheden van het proces in kaart.

Stap 4 - Personen

Daarna kijken we naar de personen die bij de events betrokken zijn. Een persoon kan hierbij een individu zijn maar ook een groep of afdeling die op een homogene manier handelt in het proces. Door deze personen toe te voegen zullen er meer inzichten ontstaan over waarom een event tot stand komt. Dit kan ertoe leiden dat er subprocessen worden ontdekt wanneer één handeling door verschillende personen anders wordt uitgevoerd.

Stap 5 - Proces heen en weer doorlopen.

Wanneer de events, systemen en personen bekend zijn, worden de processen op chronologische volgorde stap voor stap in groepsverband doorgenomen. Op deze manier wordt er gekeken of alle stappen compleet en correct zijn om het vervolgens te herhalen, alleen nu van eind naar start.
Hiermee wordt de volledigheid en logica gevalideerd.

Stap 6 - Maximale waarde toevoegen

Ten slotte wordt er gekeken waar, in het proces, de meeste waarde toegevoegd kan worden. Hiermee wordt de focus en ontwikkelrichting bepaald.

De voordelen van Even Storming

  • Compleet beeld van het bedrijfsdomein voor alle betrokkenen
  • Snelle en duidelijke manier van informatieoverdracht
  • Draagvlak onder de stakeholders
  • Alle perspectieven zijn geborgd
  • Complete software die voorziet in de behoeftes van de stakeholders
  • Duidelijke prioritering van de aanpak

Waarom Event Storming bij DIJ

Wij zijn fan van Event Storming omdat het een duidelijk verwachtingspatroon schept. Alle stakeholders weten aan het eind wat ze van het opgeleverde project kunnen verwachten. Het is een handige en snelle manier om domeinexperts en specialisten uit verschillende afdelingen samen te brengen om snel complexe bedrijfsomgevingen te verkennen.

Ook starten met Event Storming?
Je hebt alleen post-its, stiften en een grote blanco muur nodig.